Idræt For Alle ledes af følgende

Formand
Leif Hinrichsen, tlf. 7464 6647, mobil 2179 1034 - mail: leifbolderslev@gmail.com (langtidssygemeldt)

Udvalgsmedlemmer
Mie Bach, tlf. 7464 6222 - mail: bachmie@godmail.dk
Christa Schlott, tlf. 2963 5202 - mail: schlott@hansen.mail.dk

Leder af disc golf: Thomas Schmidt Larsen
Leder af krolf: Leif Hinrichsen
Leder af Motion & Samvær: Mie Bach
Leder af petanque: Leif Hinrichsen