Idræt For Alle ledes af følgende

Formand
Paul Fuglsang, tlf. 5154 8161 - mail: paul-f@bbsyd.dk

Næstformand (suppleant)
Leif Hinrichsen, tlf. 7464 6647, mobil 2179 1034 - mail: leifbolderslev@gmail.com

Referent
Irene Asmussen, tlf. 7464 6477 - mail: ireneasmussen@gmail.com

Udvalgskasserer
Bent Nielsen, tlf. 2346 5715 - mail: bentnielsen25@gmail.com

Suppleant
Bente Wortmann, tlf. 7464 6698 / 4088 2899 - mail: bentewortmann@gmail.com