Hvis du og din makker har lyst til at spille turnering i 2017 bedes I henvende jer

til Birgit Jessen, tlf. 21 78 86 57 eller mail bij@bbsyd.dk