Klubmesterskaber for motionister afvikles ultimo marts 2019, tilmelding se opslagstavle i hallen.