Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

Datoen er ændret på grund af Corona. Hvis det ikke er muligt at samles ovennævnte dato afholdes generalforsamlingen virtuelt.

Vel mødt  - Bestyrelsen.

Med venlig hilsen

Birgit Jessen

Mobil telefon 21 78 86 57