Nærmere info følger
Klubmesterskaber for motionister afvikles ultimo marts 2019, tilmelding se opslagstavle i hallen.  
 Link: http://proxy.conventus.dk/kale
BVU arrangerede I år for 2. Gang I samarbejde med Spejderne, Rideklubben og B1950 en aktivitetsdag for Bolderslev Skole og asylbørn. I alt 131 deltagende elever. Arrangementet blev afviklet Tirsdag d. 29.08 i tidsrummet 08.30 til 13.30. Primært ved og i Urnehovedhallen.