Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før. Datoen er ændret på grund af Corona. Hvis det ikke er muligt at samles ovennævnte dato afholdes generalforsamlingen virtuelt.
Hej alle
Individuelle regler for de enkelte aktiviteter i BVU:                  
Individuelle regler for de enkelte aktiviteter i BVU:                  
Go-tour er et nyt tiltag som er blevet oprettet og som foregår om onsdagen i hver uge afgang fra Urnehovedhallen kl.10.00 hvor man så går forskelliger ruter rundt i byen kom og slut op om det nye arangement. Ingen tilmelding man møder bare op.
Aktivitetsdag 04.09.2020
Sundhedsstyrelsens og DGI's anbefalinger i forhold til Corona er slået op i ruden ind til klubhus og skal følges.

Sider