Vi følger DGI's retningslinjer omkring forholdsregler i idrætsforeninger. 

Vi opdaterer jævnligt på hjemmesiden.