Dagsorden ifølge vedtægterne.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

 

Vel mødt  - Bestyrelsen