https://calendar.google.com/calendar/embed?src=bvu6392%40gmail.com&ctz=E...
Dagsorden ifølge vedtægterne.   Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.  
BVU arrangerede I år for 2. Gang I samarbejde med Spejderne, Rideklubben og B1950 en aktivitetsdag for Bolderslev Skole og asylbørn. I alt 131 deltagende elever. Arrangementet blev afviklet Tirsdag d. 29.08 i tidsrummet 08.30 til 13.30. Primært ved og i Urnehovedhallen.